Om oss

            DeDeugd Consulting AB

" Jag visste att jag hade ett beroende men inte hur jag skulle kunna sluta och komma ur det. Jag förstod inte att mitt dåliga mående och självdestruktivitet hängde ihop med att jag drack.


Tack vare terapin kunde jag se hur det hängde ihop samt få verktyg att hantera mitt mående, samt att påbörja personlig utveckling

Sorgebearbetningen fick terapin till en ny dimension. jag såg hur pusselbiterna föll på plats och hur mitt mående och beteende hade utvecklats pga. obearbetade förluster.


Med hjälp av dessa samtalssessioner har jag lärt känna mig själv på ett nytt sätt, fått verktyg och strategier att använda om det blir skakigt och framför allt ett nytt, roligare och spännande liv utan alkohol"


Tidigare kund hos DeDeugd Consulting AB


DeDeugd Consulting AB

Har som mål är att erbjuda människor i riskbruk, missbruk och/eller beroende en väg ut: ett nyktert och drogfritt liv med en stark känsla av sammanhang och en god livskvalité – att med nykterheten och det känslomässiga tillfrisknandet som grund successivt hitta sin plats i sig själv och tillsammans med andra

– på både individuell nivå, gruppnivå och samhällsnivå.


DeDeugd Consulting AB

Har även som mål att erbjuda anhöriga till människor i riskbruk, missbruk och/eller beroende en väg ut ur medberoendet: att hitta en tillvaro med en stark känsla av sammanhang och en god livskvalité.

– att med känslomässigt tillfrisknande som grund successivt hitta sin plats i sig själv och gentemot andra – på både individuell nivå, gruppnivå och samhällsnivå.


© Copyright. All Rights Reserved.

Adress Bräcke

Hantverksgatan 21 B

84332 Bräcke

Email: info@dedeugd.se

Tel. 070 306 3633

Adress Östersund


Törnstensgränd 9 B


83130 Östersund

Email: info@dedeugd.se

Tel. 070 306 3633

           DeDeugd Consulting AB