Hem

DeDeugd Consulting AB

”Om jag vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”     

   

– Sören Kierkegaard


Hur kan vi hjälpa er?


Är livet ohanterligt? Känns det som att livet har nått en återvändsgränd? Har du obearbetad sorg eller svårt att ta dig ur destruktiva livsmönster?

Ta kontakt med DeDeugd Consulting AB för en fri konsultation om hur vi kan hjälpa just dig att få nya strategier att möta livet.DeDeugd Consulting AB erbjuder

Konsultation/ Handledning


Öppenvård, både privat och företag, individuella samtal samt gruppbehandling inom området beroendesjukdom, sorg och kris. kurativa samtal samt handledning


Behandling


Långsiktiga individuella lösningar utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Uppföljning


Lång eftervård med fokus på den enskildes förmåga att anpassa sig till sin vardag och omgivning
      DeDeugd Consulting AB


Vänder sig till


- Personer i  beroende.

- Anhöriga till någon i riskbruk, missbruk och/eller beroende. Med anhöriga avses även s.k. Vuxet barn-problematik. Personer som har vuxit upp i dysfunktionella miljöer. Kurativa samtal, stresshantering och sorgbearbetning


Individuell bedömning avseende ålder (från 15 år) kan göras i samråd med vårdnadshavare och/eller remitterande vårdinstans såsom socialtjänst, landsting e.d.


Med riskbruk, missbruk och beroende avses nationell definition av dessa termer, utifrån såväl kemiska droger/beroenden som s.k. processdroger/beroenden - Socker, spel, sex, relationer.


DeDeugd Consulting AB är underleverantör till


Hälsorum Företaghälsovård

Storsjöhälsan Företaghälsovård